دانشجویان گرامی

برای انتخاب واحد حتما با استاد راهنما و مدیرگروه خود مشورت نمایید . همچنین اطمینان حاصل کنید که کد دروس را به طور صحیح انتخاب می کنید.

 

دانشجویان گرامی

جهت دریافت اطلاعات لازم در خصوص مسائل آموزشی، تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان پسر و فراغت از تحصیل به سایت معاونت آموزشی مراجعه نمایید:

صفحه اول سایت دانشگاه : مدیریت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی :  واحدهای مرتبط با معاونت : ( مدیریت خدمات آموزشی / مدیریت تحصیلات تکمیلی )

 

دانشجویان گرامی

لطفا با مطالعه آیین نامه های آموزشی در سایت خدمات آموزشی وبررسی صفحه شخصی خود در سامانه سما از وضعیت تحصیلی خود آگاه باشید. پس از انتخاب واحد و نیز ثبت نمرات برای اطلاع از مواردی مانند مشروطی و محرومیت از تحصیل به آموزش دانشکده خود مراجعه نمایید.ضروری است اطلاعات تماس شما در سامانه صحیح باشد تا در موارد لازم اطلاع رسانی گردد.