ورود به سيستم مديريت آموزش سما داوطلبان پذيرفته شده
کد ملي :
کلمه عبور (شماره داوطلبي) :
راهنماي سيستم
نگارش (92,6) سيستم مديريت آموزش سما
براي اينکه نرم افزار تحت وب سما بدون اشکالات سيستمي مربوط به Browser کارائي بهتري داشته باشد از نسخه Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 استفاده کنيد.
براي استفاده از Internet Explorer 10.0 در منوي Tools وضعيت Compatibilty View را فعال نمائيد

اطلاع رساني