قابل توجه کلیه دانشجویان

به منظور مساعدت به دانشجویان شهریه پرداز ، به اطلاع می رساند که تا روز چهارشنبه  97/04/27 می توانند با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد موقت ، جهت تسویه حساب و ثبت انتخاب واحد به دفتر آموزش های آزاد دانشگاه مراجعه فرمایند.